Interesseret i Fjernvarme?

Se status for dit område og tilkendegiv din interesse
Vi udvider fjernvarmenettet i etaper. Her på siden kan boligejere i Korsør og Halsskov uforpligtende vise interesse for at få etableret fjernvarme og se, hvad status er for fjernvarmeudvidelsen i området. I Korsør og Halsskov udvider vi efter planen fjernvarmenettet i løbet af 2021-2023. Derefter udvides efter planen også med fjernvarme i Slagelse. Alle boligejere i Korsør, Halsskov og Slagelse vil få et brev med posten med yderligere information.

Start med at indtaste adressen på din ejendom. Så kan du med det samme se, om du kan få fjernvarme, og hvornår vi efter planen når til dit område.